Business-News No. 1
Business-News No. 2
Lespol, spol. s.r.o.   Pukanec
Spoločnosť Lespol, spol s. r. o. bola založená v roku 1993. Jediným vlastníkom je Obec Pukanec.

O spoločnosti Lespol
Nové informácie
Spoločnosť Lespol obhospodaruje obecné lesy o výmere 1451ha .
Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy
nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.
Čítaj viac ...
Zverejnené 8.3.2021